Eigen devices van leerlingen

bijgewerkt op 18 september 2020

Scholen laten leerlingen steeds vaker gebruik maken van digitale apparaten zoals laptops, tablets of iPads. Maar hoeveel heb je te zeggen over een apparaat dat van een leerling zelf is? Tegelijkertijd wil je ook voorkomen dat leerlingen stiekem spelletjes spelen tijdens de les of hun Facebook-account bijwerken en wil je grip kunnen houden op bijvoorbeeld digitaal pesten.

Bovenstaande redenen maken het verleidelijk mee te kijken op devices van leerlingen of deze devices op een andere manier te monitoren of beheren. Maar dat mag niet zomaar. Hieronder leggen we uit wat wel en niet mag in de les als het gaat om devices van leerlingen.

Pesten 

Is er sprake van pesten en wil je daarom bijvoorbeeld de berichten op een smartphone of laptop van een leerling inzien? Dat is niet toegestaan. Het tegengaan van pesten en het daarmee bieden van een veilig leerklimaat mag niet ten koste van de privacy van leerlingen gaan. Wat kun je in zo’n situatie wel? Zijn je leerlingen 16 jaar of ouder? Dan kun je ze zelf om inzage vragen. Zijn je leerlingen jonger dan 16 jaar? Dan kun je de ouders om inzage vragen. Je kunt ook ouders vragen het apparaat te controleren. Willen ze geen medewerking verlenen en gaat het om een ernstig incident? Dan is het mogelijk contact op te nemen met de wijkagent.

Orde houden

Voor het verzorgen van goed onderwijs is het belangrijk dat leerlingen hun aandacht bij de les hebben en niet bij hun smartphone of ander apparaat. Hoe voorkom je dat een apparaat voor teveel afleiding zorgt, zonder inbreuk te maken op privacy van leerlingen? Dat kan bijvoorbeeld door bepaalde applicaties via het (mobiele) netwerk van de school te blokkeren. 

Toetsen

Maken leerlingen een toets op hun eigen apparaat? Dan mag een leraar preventief controleren of een leerling niet aan het spieken is. Dat kan via software waarmee leraren op afstand mee kunnen kijken op devices of waarmee de toegang tot het internet op apparaten geblokkeerd kan worden. Let op: je mag als leraar niet een gehele tablet of laptop doorzoeken. 

Apps en tools laten installeren voor in de les

Meer hierover lees je op de pagina apps en tools

Devices van school

Gebruikt een leerling een apparaat van school? Dan mag de school voorwaarden verbinden aan dat gebruik. Bijvoorbeeld dat het apparaat alleen voor schoolzaken gebruikt mag worden. Is er vermoeden van misbruik? Dan mag de school het apparaat controleren, bijvoorbeeld door mee te kijken op het apparaat. Maar let op: dit mag alleen op school en onder schooltijd. Alleen als een leerling thuis een digitale toets maakt, mag er thuis worden meegekeken op een apparaat van school. Goed device management is hier van belang. Dat zorgt ervoor dat leerlingen alleen gebruik kunnen maken van door de school aangewezen software of applicaties.

Verdieping

Inhoudsopgave