Digitaal toetsen

bijgewerkt op 01 december 2020

De antwoorden en resultaten van toetsen en examens zijn persoonsgegevens. Dat betekent dat je je moet houden aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij het bewaren en delen ervan. Neem je een toets digitaal af? Dan moet je ook digitaal kunnen surveilleren zonder dat de privacy van de leerling in het geding komt. 

Maken je leerlingen een toets digitaal? Dan wil je ook kunnen controleren of ze niet spieken. Een huiswerkinstituut vraagt om toetsresultaten. Mag je die zo maar geven? Een leerling wil zijn examen inzien. Ben je verplicht die inzage te geven? Hieronder leggen we uit wat wel en niet mag in de les als het gaat om toetsen.

Surveilleren bij een digitale toets op afstand

Bij elke toets wil je fraude en spieken voorkomen. Ook bij een toets die op afstand plaatsvindt. Het is daarom toegestaan om als leraar mee te kijken en te luisteren via de laptop van de leerling. Het moet hier wel gaan om een toets voor een cijfer. Er is dan voldoende grondslag om beeld en geluid beveiligd op te slaan. Daar is geen toestemming voor nodig. De beelden moeten daarbij kunnen worden opgenomen om achteraf te kunnen aantonen of er wel of geen sprake is geweest van fraude. Maar ze moeten ook weer kunnen worden verwijderd na afloop van de toets en de vaststelling van het resultaat. Met de leveranciers van de toets- en beveiligingssoftware en de eventuele cloudleverancier moeten verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten. Lees meer over het voorkomen van fraude bij digitaal toetsen.

Antwoorden en beoordelingen inzien

Zijn door een leerling gegeven antwoorden op een toets of examen persoonsgegevens? Het antwoord hierop is ja. Hetzelfde geldt voor de uiteindelijke beoordeling door de leraar. Uit de antwoorden kan namelijk informatie over een leerling worden afgeleid over bijvoorbeeld kennisniveau of vaardigheden. De beoordeling door de leraar geeft een mening over de leerling weer. De opgaven zelf zijn geen persoonsgegevens.

Dit betekent dat de AVG ook van toepassing is op examens. Scholen moeten dus zorgen dat examens op een veilige manier worden bewaard en rekening houden met de rechten van betrokkenen, met name als het gaat om inzage en correctie.

  • Een leerling of ouder – van een leerling jonger dan 16 jaar – kan een verzoek tot inzage doen, zolang de school nog over de gemaakte toetsen of examens beschikt. Die inzage kan onder begeleiding plaatsvinden. 
  • Een leerling mag ook vragen om een kopie van de antwoorden en beoordeling. 
  • Een leerling heeft het recht op correctie. Maar dat betekent niet dat een leerling foute antwoorden achteraf kan corrigeren. Verkeerd opgetelde punten, verwisselde antwoordbladen of opmerkingen van de leraar die de beoordeling van het antwoord niet correct weergeven vallen er wel onder.
  • Gemaakte toetsen en examens moeten direct na het verstrijken van de bewaartermijn worden vernietigd, tenzij er op dat moment een verzoek tot inzage loopt.

Delen van toetsresultaten met derden

Het kan zijn dat een ondersteunende organisatie als een huiswerkinstituut een school vraagt om toets- en examenresultaten van een leerling. Deze resultaten zijn persoonsgegevens. Er valt namelijk iets uit af te leiden over het niveau of de vaardigheden van de leerling. Dat betekent dat je de resultaten niet mag delen zonder toestemming.

Een toets maken op een eigen device

Meer hierover lees je op de pagina eigen devices van leerlingen.

Inhoudsopgave