Beveiligingscamera’s

bijgewerkt op 10 mei 2020

Op scholen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van cameratoezicht om bijvoorbeeld vernielingen of diefstal tegen te gaan. Maar camera’s vormen een grote inbreuk op de privacy van leerlingen, medewerkers en bezoekers. Wil je op school camera’s gebruiken om de veiligheid te waarborgen? De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een aantal voorwaarden opgesteld waaraan je dan moet voldoen.

Zo moet je kunnen aantonen dat cameratoezicht noodzakelijk is en mag het op scholen alleen worden gebruikt voor:

  • de bescherming van de veiligheid en gezondheid van leerlingen, medewerkers en bezoekers
  • de beveiliging van toegang tot gebouwen en terreinen
  • de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen van de school bevinden
  • het vastleggen van incidenten

Leerlingen, medewerkers en bezoekers moeten weten dat er camera’s hangen. Het gebruik van verborgen camera’s is alleen onder heel strikte voorwaarden toegestaan. Camera’s mogen niet worden opgehangen in kleedkamers en toiletten en niet worden gebruikt om leerlingen of medewerkers te beoordelen. Camerabeelden mogen niet gedeeld worden met anderen en moeten goed beveiligd zijn. Ook bij cameratoezicht gelden de rechten van betrokkenen.

Let op: Cameratoezicht mag geen doel op zich zijn om beelden te verzamelen. Het maakt deel uit van een groter pakket aan beveiliging en sociale veiligheid binnen de school, zoals het tegengaan van diefstal of bescherming van leerlingen, medewerkers of bezoekers.

Is het wettelijk verplicht?

Cameratoezicht is als veiligheidsmaatregel niet wettelijk verplicht. Pas je cameratoezicht als veiligheidsmaatregel toe? Dan ben je wel verplicht een DPIA uit te voeren en een reglement cameratoezicht vast te stellen.

Meer informatie vind je in artikel 5.1 lid f van de AVG.

Wie doet wat?

Bij het toepassen van cameratoezicht zijn verschillende rollen betrokken met elk hun eigen taken:

  • Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een reglement cameratoezicht.
  • De ict-coördinator of Privacy Officer stelt een reglement cameratoezicht op.
  • De (G)MR moet instemmen met het reglement cameratoezicht.

Meer weten over de rol- en taakverdeling voor IBP? Ga naar rollen en verantwoordelijkheden.

Aan de slag

Wil je gebruik gaan maken van camera’s op school? Dan moet je eerst een reglement cameratoezicht opstellen.

Stap 1 | Bepaal of cameratoezicht echt noodzakelijk is

Cameratoezicht in het onderwijs is alleen toegestaan om de veiligheid van leerlingen en medewerkers en beveiliging van gebouwen te waarborgen. Ga voordat je camera’s ophangt eerst na of andere oplossingen mogelijk zijn.

Stap 2 | DPIA

Voer een DPIA uit.

Stap 3 | Bepaal wie wel en niet toegang krijgen tot de beelden

Bepaal voordat de camera’s hangen wie wel en niet bij de beelden mogen.

Stap 4 | Stel een reglement cameratoezicht op

In het reglement verwerk je bovenstaande informatie en de andere verplichte voorwaarden voor het gebruik van camera’s op school. Heb je nog geen reglement cameratoezicht? Maak dan gebruik van het modelreglement. Benieuwd naar alle voorwaarden? Download de handreiking cameratoezicht.

Stap 5 | Vraag de (G)MR om instemming

Vraag de (G)MR om instemming met het modelreglement.

Stap 6 | Communiceren en informeren

Leerlingen, bezoekers en medewerkers moeten weten dat er camera’s hangen. Hang daarom bordjes op bij de ingang en publiceer het reglement cameratoezicht op je website.

Tool: Modelreglement

Verdieping

Inhoudsopgave