Bijeenkomsten Netwerk IBP

Het Netwerk IBP organiseert regelmatig bijeenkomsten. Onze experts delen hun kennis over informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs. Leden van het Netwerk kunnen zich hiervoor aanmelden. Nog geen lid? Meld je direct aan voor het Netwerk IBP.

Dinsdag 20 september 2022: Overleg Klankbordgroep IBP po/vo

De Klankbordgroep IBP po/vo (samenvoeging van de werkgroep IBP po en werkgroep IBP vo) komt bijeen.

Donderdag 22 september: Webinar AVG voor de startende IBP’er

Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, moet zich houden aan de regels die de AVG voorschrijft. Om de privacy goed te kunnen waarborgen, zijn de juiste maatregelen nodig. Dit kan een lastige en omvangrijke klus zijn, zeker als je nieuw bent op dit gebied. Kennisnet organiseert een webinar, speciaal voor beginnende IBP’ers die werkzaam zijn voor een schoolbestuur en behoefte hebben aan meer basiskennis van de AVG. Meer informatie over dit webinar vindt u op de bijeenkomstenpagina van Kennisnet.  (Deze bijeenkomst is identiek aan die van 27 september)

Dinsdag 27 september: Webinar AVG voor de startende IBP’er

Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, moet zich houden aan de regels die de AVG voorschrijft. Om de privacy goed te kunnen waarborgen, zijn de juiste maatregelen nodig. Dit kan een lastige en omvangrijke klus zijn, zeker als je nieuw bent op dit gebied. Kennisnet organiseert een webinar, speciaal voor beginnende IBP’ers die werkzaam zijn voor een schoolbestuur en behoefte hebben aan meer basiskennis van de AVG. Meer informatie over dit webinar vindt u op de bijeenkomstenpagina van Kennisnet.  (Deze bijeenkomst is identiek aan die van 22 september)

Donderdag 29 september 2022: Webinar Privacyconvenant

Voor de leden van het Netwerk IBP wordt het Webinar Privacyconvenant georganiseerd. In dit webinar gaan we in op de wijzigingen van versie 4.0 ten opzichte van versie 3.0 en op het proces om tot een versie 4.0 te komen. Ook worden er tips gegeven hoe je nu aan de slag gaat met het afsluiten van verwerkersovereenkomsten en is er ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Leden van het netwerk ontvangen een aanmeldformulier voor het webinar.  Ben je nog geen lid, meld je dan aan voor Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo en ontvang ook een uitnodiging voor het webinar.

Maandag 3 oktober 2022: Overleg Werkgroep Bewaartermijnen – Onderwijs en leerlingen

De werkgroep komt bijeen.

Donderdag 13 oktober 2022: Overleg Werkgroep Bewaartermijnen – Bedrijfsvoering

De werkgroep komt bijeen.

Donderdag 3 november 2022: Bijeenkomst Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo

Op donderdag 3 november 2022 (15.00 – 16.30 uur) wordt de eerste netwerkbijeenkomst van het schooljaar georganiseerd. Meer informatie over het programma volgt t.z.t. Aanwezig zijn? Meld je aan voor het Netwerk IBP, dan ontvang je automatisch een uitnodiging.

Dinsdag 6 december 2022: Overleg Klankbordgroep IBP po/vo

De Klankbordgroep IBP po/vo (samenvoeging van de werkgroep IBP po en werkgroep IBP vo) komt bijeen.

Donderdag 2 februari 2023: Bijeenkomst Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo

Op donderdag 2 februari 2023 (15.00 – 16.30 uur) wordt de tweede netwerkbijeenkomst van het schooljaar georganiseerd. Meer informatie over het programma volgt t.z.t. Aanwezig zijn? Meld je aan voor het Netwerk IBP, dan ontvang je automatisch een uitnodiging.

Donderdag 6 april 2023: Bijeenkomst Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo

Op donderdag 6 april 2022 (15.00 – 16.30 uur) wordt de derde netwerkbijeenkomst van het schooljaar georganiseerd. Meer informatie over het programma volgt t.z.t. Aanwezig zijn? Meld je aan voor het Netwerk IBP, dan ontvang je automatisch een uitnodiging.

Donderdag 15 juni 2023: Bijeenkomst Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo

Het Netwerk IBP organiseert minimaal 3 bijeenkomsten per jaar. De vierde bijeenkomst kan bijvoorbeeld worden ingezet voor de uitlichting van een specifiek onderwerp. Het Netwerk IBP wordt ruim van tevoren op de hoogte gesteld of deze bijeenkomst doorgaat. Op de hoogte blijven? Meld je aan voor het Netwerk IBP.